Sushi & Sashimi Moriawase

27,50

(10 pieces for 1 person) Our finest sushi, sashimi & kappa maki

Total: 27.5

Description

(22 pieces for 1 person) Our finest sushi, sashimi & kappa maki